RODO

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska "Cephalea", 45-064 Opole, ul. Damrota 5 m.4, jako administrator danych osobowych, informuje: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie prowadzonej działalności medycznej oraz w kontaktach z partnerami medycznymi, którzy biorą udział w proscesie diagnostyki i leczenia. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu jak wyżej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji.