O sobie

obrazek

Urodziłem się 14 XII 1949 r. w Gliwicach w rodzinie inteligenckiej. W latach 1956-1963 uczyłem się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gliwicach. W latach 1963-1967 uczyłem się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach. Po uzyskaniu matury od 1968 roku rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, które ukończyłem 24 VI 1974 roku, uzyskując tytuł lekarza medycyny.

Staż podyplomowy odbyłem w 106 Szpitalu Wojskowym w Gliwicach. Staże specjalizacyjne z zakresu neurologii odbywałem w Klinicznym Oddziale Neurologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pod kierunkiem płk dr n. med. Tadeusza Guza.

Kursy specjalizacyjne z zakresu neurologii odbywałem w Klinice Neurologii Centrum Kształcenia Podyplomowego w Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Kierowanej przez płk prof. zw. dr hab. n. med. Teofana Marię Domżała.

W 1978 r. uzyskałem I stopień specjalizacji z zakresu neurologii, a w 1986 r. uzyskałem II stopień specjalizacji z zakresu neurologii. Przez wiele lat prowadziłem gabinet neurologiczny Polikliniki Szpitala Wojskowego w Opolu.

Ponadto pełniłem inne funkcje kierownicze w Wojskowej Służbie Zdrowia, w tym byłem neurologiem Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ na Wzgórzach Golan w Syrii.

Posiadam specjalizację z zakresu ochrony zdrowia, którą uzyskałem w 1995 roku pod kierunkiem płk dr n. med. Mariana Dójczyńskiego.

W 1995 roku obroniłem przewód doktorski na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Promotorem pracy doktorskiej był płk prof. dr hab. n. m. Krystian Żołyński.

Jestem pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego.