Współpraca

W ramach prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska "Cephalea" współpracuje z wybitnymi specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycznych oraz placówek diagnostycznych w kraju.